KURZY REIKI


Pracovat s Reiki znamená dodávat tuto čistou energii všem orgánům těla a tím umožnit jejich správnou funkci. Reiki odstraňuje energetické bloky a vyrovnává energetické pole člověka. Tato energie nemůže nikomu ublížit, naopak spouští léčebný proces těla, který může začít čištěním nejvíce postižených orgánů. Metoda reiki neslouží pouze k léčení samotné nemoci, ale můžeme ji poslat i k její příčině. Ošetření metodou reiki probíhá buď kontaktně, tzn. přikládáním rukou na ošetřovanou osobu, ale se stejnou účinností může probíhat i na dálku bez ohledu na místo, na kterém se ošetřovaný právě nachází.

Energie Reiki však nemusíte používat pouze k léčení fyzického těla. Lze ji poslat i do konkrétní situace (např. ke zkoušce, přijímacímu pohovoru apod.) a to i do minulosti nebo léčit dosud nepřijatá traumata či nesrovnané vztahy.

Kromě výše popsaného využití energie Reiki na kurzu získáte další důležité dovednosti jako je nastavení ochrany sebe, jiných osob nebo majetku, naučíte se používat sugesci, "ozdravit" potraviny, odklonit záření přístrojů, odklonit patogenní nebo psychogenní zóny nebo velmi účinně a bezbolestně rovnat páteř.

Kurzy Reiki jsou rozděleny do několika stupňů, které na sebe navazují a lze je absolvovat vždy s určitým časovým odstupem.

Náplň kurzu Reiki 1. stupeň

• sebeléčení a léčení jiné fyzicky přítomné osoby kontaktní metodou
• tvorba manter k pozitivnímu ovlivnění svého života
• odklonění záření televize a ostatních přístrojů
• odklonění patogenních i psychogenních zón
• ozdravení potravin
• vytvoření ochrany pro sebe i své blízké
• meditace
• praktický nácvik pozic při komplexní proceduře
• 4 iniciace (zasvěcení) do reiki

Cena kurzu je 3000 Kč. Platba probíhá na základě vystavené zálohové faktury převodem na účet.

Náplň kurzu Reiki 2. stupeň

• posílání energie na dálku pomocí symbolů
• posílání energie do všech časů a míst (minulost, současnost i budoucnost)
• posílání energie k příčině nemoci
• harmonizace na mentálně-psychické úrovni
• čištění prostorů
• tvorba sugesce (např. zbavení závislosti na kouření, různých strachů a fobií)
• použití symbolů k posílení přání
• 1 iniciace do reiki

Cena kurzu je 4000 Kč. Platba probíhá na základě vystavené zálohové faktury převodem na účet.

Náplň kurzu Reiki 3. stupeň

• rozšíření schopností na všech rovinách
• posílání energie na dálku pouhou myšlenkou
• velmi účinné a bezbolestné rovnání páteře v astrálu
• odvolání duchovních bytostí
• odklonění negativních zón na dálku
• 1 iniciace do reiki

Cena kurzu je 6000 Kč. Platba probíhá na základě vystavené zálohové faktury převodem na účet.
Pro vážné zájemce, kteří chtějí reiki předávat dál, a vyčlenit tomu velkou část života je určen nadstavbový kurz Reiki mistr učitel.

Náplni kurzů a počtu iniciací odpovídá časová náročnost jednotlivých stupňů. Kurz 1. stupně je dvoudenní a probíhá zpravidla o víkendu Začátek je po oba dny obvykle v 10 hod, konec je v sobotu cca v 16 hod, v neděli cca ve 14 hod. Kurzy 2. a 3. stupně jsou jednodenní a začínají obvykle v 10 hod a končí v 16. hod. Vždy je počítáno s přestávkou na oběd.

Kurzy probíhají vždy v malých skupinkách, aby byl zaručen individuální přístup ke každému klientovi. Klient zároveň obdrží podrobná skripta, díky kterým si může probíraná témata kdykoliv připomenout.

Po absolvování každého kurzu obdrží klient certifikát, který dokládá řádné proškolení a zasvěcení do daného stupně Reiki.

Kurzy se konají v příjemném prostředí našeho Studia Zlatý paprsek na adrese Skořicová 257, Praha - Křeslice. Dopravit se k nám můžete prostřednictvím MHD - autobusem č. 213 z konečné stanice metra C Háje do zastávky Dolnokřeslická. Pokud pojedete autem, je zajištěno pohodlné parkování před objektem.

Potřebujete poradit nebo se informovat?